Horseshoe Southern Indiana เสนอหนังสือกีฬาใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงแบรนด์

Caesars เปลี่ยนชื่อเป็น Horseshoe Southern Indiana และเพิ่ม Sportsbook เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขายการดำเนินงานของแอฟริกาใต้เพื่อเน้นตลาดหลัก